Stomatološke intervencije i

Arterijska hipertenzija

    Povećanje vrednosti sistolnog i dijastolnog krvnog pritiska neposredno pre stomatološke intervencije javlja se i kod zdravih osoba. To se dešava kao posledica stresa koji uslovljava endogeno oslobađanje kateholamina, adrenalina i noradrenalina na prvom mestu. Ovi pacijenti često pored arterijske hipertenzije imaju i kardiovaskularne komplikacije na srcu, bubrezima i krvnim sudovima mozga. Zato  pri radu sa pacijentima sa arterijskom hipertenzijom stomatolog treba posebno da obrati pažnju.

    Pre bilo kakve intervencije treba dobro informisati stomatologa o bolesti, da li se radi o kontrlisanoj ili nekontrolisanoj hipertenziji. Ukoliko su vrednosti krvnog pritiska 180/110 i više, intervenciju treba odložiti. Ukoliko pacijent održava krvni pritisak u granicama normale ili ima vrednosti blage (140-159/90-99) ili umerene (160-179/100-109) hipertenzije, intervenciju je moguće sprovesti, ali pacijenta nakon toga uputiti svom lekaru radi korekcije medikamentne terapije i normalizacije krvnog pritiska.

    Pre intervencije obavezna je primena protokola za smanjenje stresa i stalno praćenje vitalnih znakova. Primena anestetika sa adrenalinom je indikovana, ali je maksimalna preporučena doza adrenalina 0,04mg ili 2 ampule 1:100000. Kod obimnijih hirurških zahvata preporučuje se davanje sprovodne anestezije kako bi se smanjila ukupna količina datog anestetikuma.

    U toku intervencije treba izbegavati nagle promene položaja zbog mogućeg nastanka postmuralne hipertenzije. U slučaju da u toku intervencije dođe do povećanja krvnog pritiska iznad dozvoljenih vrednosti (180/110) intervenciju treba prekinuti i pacijenta poslati njegovom lekaru.

 

 

 

Brinemo o vašem zdravlju.

Kontaktirajte nas već danas.