Stomatološke intervencije i

Trudnoća

    Trudnoća predstavlja fiziološko stanje organizma koje se karakteriše bitnim fizičkim, hormonskim, fiziološkim i metaboličkim promenama. Traje 280 dana, odnosno 40 nedelja ili 10 lunarnih meseci.

    Trudnoća se odražava i na oralnu sredinu. Mnogo trudnice zanemaruju oralnu higijenu i posete stomatologu što uslovljava češća oboljenja usta i zuba. Pojačanim uticajem polnih hormona dolazi do oboljenja parodoncijuma.

    Pri radu sa trudnicama neophodna je posebna pažnja, iako se radi o fiziološkom stanju.
 
    Ni jedan stomatološki zahvat nije kontraindikovan za vreme trudnoće. Ukoliko je sve u redu, ukoliko se ne radi o rizičnoj trudnoći, i ekstrakcija zuba se može bezbedno sprovesti u bilo kom mesecu trudnoće. Obimnije oralnohirurške zahvate je bolje odložiti za period nakon porođaja.

    Neophodno je i sanirati sve zube zahvaćene karijesom, zameniti loše protetske nadoknade, neutralisati sve faktore koji uzrokuju oboljenja parodoncijuma.

    Što se protokola za suzbijanje stresa tiče tu postoje promene u smislu da se preporučuje primena nefarmakoloških mera. Treba izbegavati ležeći položaj kod trudnica u poodmakloj trudnoći jer sadržaj materice može vršiti pritisak na venu kavu inferior izazivajući venozno vraćanje krvi u srce.

    Naravno, posebnu pažnju treba obratiti na dentalnu radiografiju i primenu medikamenata, jer ove dve oblasti mogu imati direktan uticaj na genetsko oštećenje fetusa. Radiografisanje korena zuba treba odložiti kad god je to moguće. Ukoliko je neophodno, primeniti sve mere zaštite od zračenja. Rendgen snimanje je manje štetno u poslednjem tromesečju u odnosu na pređašnji period. Treba ga apsolutno izbegavati u periodu izražene organogeneze fetusa, u prvom tromesečju.
    Nekada je indikovana primena antibiotika u toku trudnoće. Prednost uvek treba dati penicilinskim preparatima jer su najmanje toksični.Za njima dolaze cefalosporini, a onda ostali antibiotici. Tetraciklinski preparati su strogo kontraindikovani. Pri njihovoj primeni u prvom tromesečju mogu izazvati tetraciklinsku hipoplaziju, odnosno strukturalnu anomaliju gleđi i dentina. U drugom tromesečju mogu usporiti rast fetusa, a u poslednjem mogu prouzrokovati toksičnu tetraciklinsku hepatopatiju.

    Primena lokalne anestezije nije kontraindikovana, jedino treba izbegavati anestetike koji u sebi sadrže felipresin kao vazokonstriktor, zbog njegovog negativnog dejstva na gravidni uterus. Opšta anestezija je takođe kontraindikovana kao i sedacija.

 

 

 

 

Brinemo o vašem zdravlju.

Kontaktirajte nas već danas.