Stomatološke intervencije i

Dijabetes

    Šećerna bolest je oboljenje endokrinog sistema koje se karakteriše hroničnom hiperglikemijom praćenom poremećajem metabolizma ugljenih hidrata, lipida i proteina. Hiperglikemija je posledica apsolutnog ili relativnog nedostatka insulina. Bolest može početi akutno kada se javlja hiperglikemija, žeđ, poliurija, ketoacidoza i gubitak težine, a može početi i lagano, asimptomatski.

    Šećerna bolest se karakteriše i određenim oralnim manifestacijama. U pljuvački ovih bolesnika dolazi do pojave šećera (glikosijalija) i do pomeranja vrednosti pH, pa je ona kisela kod dijabetičara. Ovo se dovodi i u vezu sa češćom pojavom karijesa i parodontopatije kod ovih bolesnika. Takođe dolazi i do hiposekrecije pljuvačke pa izostaje i adekvatno samočišćenje usne duplje.

    Pacijenti sadejabetesom imaju osećaj žarenja i pečenja sluzokože usne duplje. Zbog stalnog lokalnog zapaljenja i nemogućnosti vazokonstrikcije usled ateroskleroze, produženo je postoperativno krvarenje, ali i zarastanje ekstrakcionih i hirurških rana.

   Izražena je i hipertrofija i hiperplazija gingive, koja je edematozna, cijanotična i hiperemična. Krvni sudovi gingive su aterosklerotični i ateromatozni sa jako suženim lumenom. Izražena je i obilna resorpcija alveolarne kosti, što za posledicu ima formiranje džepova koji obilno supuriraju. U parodoncijumu je prisutna kolagenoliza.

    Narušena je i imunološka zaštita oralnih tkiva sa neadekvatnim odgovorom na prodor mikroorganizama. Pojačana je sklonost ka infekciji, naročito kandidijazi.
Karakterističan je i miris acetona pri ekspirijumu, heilitis, jezik može biti uvećan i crven sa atrofičnim papilama, česta je i kalkuloza pljuvačnih žlezda.

Terapija:

    Bolesnik pre svega treba da prihvati hronicitet svog oboljenja. Neprestano treba da se edukuje o samokontroli nivoa šećera u krvi. Treba da vodi računa o oralnoj higijeni i na taj način da utiče na suzbijanje oralnih infekcija. Ishrana je izuzetno bitna pa treba uvesti higijensko dijetetski režim. Neophodna je i fizička aktivnost. Tu je naravno terapija insulinom kao i oralnim hipoglikemicima.

 

 

 

Brinemo o vašem zdravlju.

Kontaktirajte nas već danas.